O časopisu

Sport i zdravlje je zvanični naučno-stručni časopis Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Časopis izlazi jednom godišnje (Decembar), a publikuje originalne naučne i stručne radove domaćih i stranih autora iz područja fizičkog vaspitanja, sporta, rekreacije, teorije sportskog treninga, metodologije naučnog istraživanja, menadžmenta u sportu, sportske medicine, fiziologije sporta i drugih oblasti a koje imaju visok stepen korespondencije sa fizičkom kulturom.

Prijavljeni radovi podliježu procesu recenzije radi odabira za objavljivanje članaka koji zadovoljavaju standard ovog časopisa. Identiteti recenzenata se ne otkrivaju autorima, niti se identitet autora otkriva recenzentima. Kada se rukopis preda časopisu Sport i Zdravlje, on se podvrgava početnom pregledu od strane uređivačkog odbora kako bi se utvrdilo da li rad odgovara opsegu časopisa ili ne. Ako uredništvo utvrdi da rukopis ispunjava minimalne standarde časopisa za objavljivanje, rad se podvrgava procesu recenzije. U fazi glavnog pregleda, urednik rubrike šalje prispjele radove, bez imena i afilijacije autora, dvojici stručnjaka iz te oblasti. Elektronski obrazac za evaluaciju koji koriste recenzenti sadrži kontrolnu listu kako bi pomogao recenzentima da pokriju sve aspekte koji mogu odlučiti o publikaciji. U završnom delu obrasca za evaluaciju, recenzenti moraju uključiti zapažanja i predloge za poboljšanje koje se šalju autorima, bez imena recenzenata. Svi recenzenti rada ostaju anonimni za autore i djeluju nezavisno prije, tokom i posle procesa evaluacije. Ukoliko odluke dva recenzenta nisu iste (prihvataju/odbijaju), rad se šalje trećem recenzentu. Konačnu odluku o objavljivanju donosi glavni i odgovorni urednik na osnovu uvida recenzenata i obima časopisa.