Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta

Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Alekse Šantića br. 3, 71420 Palе
Rеpublika Srpska, BiH
+387 (0)57 223 861
dekanat@ffvis.ues.rs.ba

Kontakt forma