O časopisu

Sport i zdravlje je zvanični naučno-stručni časopis Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Časopis izlazi jednom godišnje (Decembar), a publikuje originalne naučne i stručne radove domaćih i stranih autora iz područja fizičkog vaspitanja, sporta, rekreacije, teorije sportskog treninga, metodologije naučnog istraživanja, menadžmenta u sportu, sportske medicine, fiziologije sporta i drugih oblasti a koje imaju visok stepen korespondencije sa fizičkom kulturom.

Recenzija je anonimna, a odluku o štampanju i kategorizaciji rada donosi redakcija.